Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Wapenveld/Wezep, onderdeel van de Hersteld Hervormde Kerk. Op deze site vindt u alle relevante informatie over onze gemeente. Vragen en/of opmerkingen over deze site kunt u kwijt via [email protected].

Coronavirus

Vanwege de coronacrisis zijn alle kerkelijke activiteiten en bijeenkomsten op dit moment beperkt mogelijk. De kerkdiensten worden tevens uitgezonden. Iedere zondag kunt u om 9.30 uur en om 14.30 uur live meekijken en -luisteren via HHG Wapenveld/Wezep of kerkdienstgemist.nl

Liturgie morgendienst zondag 20 september 2020 

Ps.  33: 1

Schriftlezing: Daniël 1: 1 – 21

Ps. 121: 1 en 4

Ps. 19: 6

Preeknotities voor kinderen

Collecten:

1e collecte: Bonisa 
(Diaconie NL23RABO 0113 9316 70)    
        

2e collecte: Kerk 
(Kerkvoogdij NL39RABO 0326 5673 13)     
 

 


Liturgie middagdienst zondag 20 september 2020

Ps. 74: 2

Schriftlezing: Nehemia 2: 1 – 11

Ps. 122: 2 

Ps. 130: 4

Preeknotities voor kinderen

Collecten:

1e collecte: Bonisa 
(Diaconie NL23RABO 0113 9316 70)    
        

2e collecte: Kerk 
(Kerkvoogdij NL39RABO 0326 5673 13)     

                           


 

Rekeningnummers i.v.m. collecten:

Diaconie: NL23RABO 0113 9316 70

Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13

 

kerk