Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Wapenveld/Wezep, onderdeel van de Hersteld Hervormde Kerk. Op deze site vindt u alle relevante informatie over onze gemeente. Vragen en/of opmerkingen over deze site kunt u kwijt via [email protected].

Coronavirus

Vanwege de coronacrisis zijn alle kerkelijke activiteiten en bijeenkomsten t/m D.v. 1 juni geschrapt. De kerkdiensten worden uitgezonden. Iedere zondag kunt u om 9.30 uur en om 14.30 uur live meekijken en -luisteren via HHG Wapenveld/Wezep of kerkdienstgemist.nl.

 

Liturgie morgendienst maandag 1 Juni 2e Pinksterdag 

Voorzang Ps. 87: 3

Ps. 40: 5

Schriftlezing: Mattheus 5: 1-16 & Markus 4: 21-25

Ps. 27: 1, 3 & 5

Ps. 35: 13

Ps. 145: 4

Preeknotities voor kinderen

Collecten:

1e collecte: Zendingscollecte (Diaconie NL23RABO 0113 9316 70)              

2e collecte: Kerk (Kerkvoogdij NL39RABO 0326 5673 13)

                   

 


 

 Rekeningnummers i.v.m. collecten:

Diaconie: NL23RABO 0113 9316 70

Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13

kerk