Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Wapenveld/Wezep, onderdeel van de Hersteld Hervormde Kerk. Op deze site vindt u alle relevante informatie over onze gemeente. Vragen en/of opmerkingen over deze site kunt u kwijt via [email protected].

Coronavirus

Vanwege de coronacrisis zijn alle kerkelijke activiteiten en bijeenkomsten op dit moment beperkt mogelijk. De kerkdiensten worden tevens uitgezonden. Iedere zondag kunt u om 9.30 uur en om 14.30 uur live meekijken en -luisteren via HHG Wapenveld/Wezep of kerkdienstgemist.nl

Liturgie morgendienst 22 november aanvang: 9:30 uur

Ps. 84: 6

Schriftlezing: Lukas 1: 1 – 25

Ps. 141: 2

Ps. Lofzang van Zacharias: 1

Preeknotities voor kinderen

 1e collecte: OASE (Diaconie: NL23RABO 0113 9316 70)

2e Kerkvoogdij (Kerkvoogdij NL39RABO 0326 5673 13)      

3e Predikantsplaats (Kerkvoogdij NL39RABO 0326 5673 13)

 


 

Liturgie middagdienst 22 november 2020 aanvang: 14:30 uur

Ps. 15: 1

Schriftlezing: Hebreen 3: 1 – 7    Tekst: HC Zondag 21a

Thema: Het huis van Christus

Ps. 65: 2

Ps. 89: 10

Preeknotities voor kinderen

Collecten:

1e collecte: OASE (Diaconie: NL23RABO 0113 9316 70)

2e Kerkvoogdij (Kerkvoogdij NL39RABO 0326 5673 13)      

3e Predikantsplaats (Kerkvoogdij NL39RABO 0326 5673 13

 


 

Rekeningnummers i.v.m. collecten:

Diaconie: NL23RABO 0113 9316 70

Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13

 

kerk