Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Wapenveld/Wezep, onderdeel van de Hersteld Hervormde Kerk. Op deze site vindt u alle relevante informatie over onze gemeente. Vragen en/of opmerkingen over deze site kunt u kwijt via [email protected].

Coronavirus

Vanwege de coronacrisis zijn alle kerkelijke activiteiten en bijeenkomsten op dit moment beperkt mogelijk. De kerkdiensten worden tevens uitgezonden. Iedere zondag kunt u om 9.30 uur en om 14.30 uur live meekijken en -luisteren via HHG Wapenveld/Wezep of kerkdienstgemist.nl

Liturgie morgendienst zondag 9 augustus 2020 Aanvang 9:00 uur!

Ps. 119: 82 

Schriftlezing: Genesis 27: 26 t/m 40    

Ps.   33:  5

Ps. 106: 3 

Preeknotities voor kinderen

Collecten:

1e collecte: MAF (Diaconie NL23RABO 0113 9316 70)            

2e collecte: Kerk (Kerkvoogdij NL39RABO 0326 5673 13)     

3e collecte: Onderhoud Kerk (Kerkvoogdij NL39RABO 0326 5673 13)

 


 

Liturgie middagdienst zondag 9 augustus 2020

Ps. 139: 1

Schriftlezing: Galaten 5: 12 t/m 26

Ps.   51: 5

Ps. 119: 3

Preeknotities voor kinderen

Collecten:

1e collecte: MAF (Diaconie NL23RABO 0113 9316 70)            

2e collecte: Kerk (Kerkvoogdij NL39RABO 0326 5673 13)

3e collecte: Onderhoud Kerk (Kerkvoogdij NL39RABO 0326 5673 13) 

                                   


 

Rekeningnummers i.v.m. collecten:

Diaconie: NL23RABO 0113 9316 70

Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13

 

kerk