Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Wapenveld/Wezep, onderdeel van de Hersteld Hervormde Kerk. Op deze site vindt u alle relevante informatie over onze gemeente. Vragen en/of opmerkingen over deze site kunt u kwijt via [email protected].

Coronavirus

Vanwege de coronacrisis zijn alle kerkelijke activiteiten en bijeenkomsten op dit moment beperkt mogelijk. De kerkdiensten worden tevens uitgezonden. Iedere zondag kunt u om 9.30 uur en om 14.30 uur live meekijken en -luisteren via HHG Wapenveld/Wezep of kerkdienstgemist.nl

Liturgie morgendienst zondag 18 Oktober 2020 

Ps. 24: 2

Schriftlezing: Jozua 7

Ps. 19: 6 

Ps. 36: 3

Preeknotities voor kinderen

Collecten:

1e collecte: ZOA (Diaconie NL23RABO 0113 9316 70)            

2e collecte: Kerk  
(Kerkvoogdij NL39RABO 0326 5673 13)     
 

3e collecte: Predikantsplaats  
(Kerkvoogdij NL39RABO 0326 5673 13) 

 


 

Liturgie middagdienst zondag 18 oktober 2020

Ps. 89: 7

Schriftlezing: Handelingen 16

Ps. 86: 4

Ps. 87: 3, 4

Preeknotities voor kinderen

Collecten:

1e collecte: ZOA (Diaconie NL23RABO 0113 9316 70)            

2e collecte:  Kerk
(Kerkvoogdij NL39RABO 0326 5673 13)     
 

3e collecte: Predikantsplaats 
(Kerkvoogdij NL39RABO 0326 5673 13) 

                          


 

Rekeningnummers i.v.m. collecten:

Diaconie: NL23RABO 0113 9316 70

Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13

 

kerk