Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Wapenveld/Wezep, onderdeel van de Hersteld Hervormde Kerk. Op deze site vindt u alle relevante informatie over onze gemeente. Vragen en/of opmerkingen over deze site kunt u kwijt via [email protected].

Coronavirus

Vanwege de coronacrisis zijn alle kerkelijke activiteiten en bijeenkomsten t/m D.v. 1 juni geschrapt. De kerkdiensten worden uitgezonden. Iedere zondag kunt u om 9.30 uur en om 14.30 uur live meekijken en -luisteren via HHG Wapenveld/Wezep of kerkdienstgemist.nl.

Liturgie morgendienst 5 April:

Voorzang: Psalm 95:4

Schriftlezing: Johannes 18:28-19:7

Psalm 69:4 en 5

Psalm 22:2 en 3

Psalm 2:6 en 7

Psalm 103:2

Preeknotities voor kinderen

Collecten:

1e collecte: Evangelisatiewerk (Diaconie NL23RABO 0113 9316 70)            

2e collecte: Kerk (Kerkvoogdij NL39RABO 0326 5673 13)                                  

3e collecte: Predikantsplaats (Kerkvoogdij NL39RABO 0326 5673 13)

 


 

Liturgie middagdienst:

Voorzang: Psalm 113:3

Schriftlezing: Jeremia 21

Psalm 36:2 en 3

Psalm 60:1 en 6

Psalm 91:1 en 3

Psalm 74:2

Preeknotities voor kinderen

Collecten:

1e collecte: Evangelisatiewerk (Diaconie NL23RABO 0113 9316 70)  

2e collecte: Kerk (Kerkvoogdij NL39RABO 0326 5673 13)                                        

3e collecte: Predikantsplaats (Kerkvoogdij NL39RABO 0326 5673 13)

 

Rekeningnummers i.v.m. collecten:

Diaconie: NL23RABO 0113 9316 70

Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13

kerk