Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Wapenveld/Wezep, onderdeel van de Hersteld Hervormde Kerk. Op deze site vindt u alle relevante informatie over onze gemeente. Vragen en/of opmerkingen over deze site kunt u kwijt via [email protected].

Coronavirus

Vanwege de coronacrisis zijn alle kerkelijke activiteiten en bijeenkomsten op dit moment beperkt mogelijk. De kerkdiensten worden tevens uitgezonden. Iedere zondag kunt u om 9.30 uur en om 14.30 uur live meekijken en -luisteren via HHG Wapenveld/Wezep of kerkdienstgemist.nl

De rouwdienst van mevr. G. Hoogstede zal D.V. zaterdag 23 januari a.s. om 11.45 uur plaatsvinden in de Bethelkerk te Wezep. klik hier om de dienst online te volgen. Gebruik onderstaande link om liturgie te openen:

Liturgie rouwdienst

Liturgie zondag 24 januari morgendienst aanvang 9:30 uur.

Ps.

Schriftlezing:

Ps.

Ps.

Preeknotities voor kinderen

1e collecte: GBS (Diaconie: NL23RABO 0113 9316 70)

2e collecte: Predikantsplaats (Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13)


Liturgie zondag 24 januari zondagmiddag aanvang: 14:30 uur

Ps.

Schriftlezing:

Ps.

Ps. 1

Preeknotities voor kinderen

1e collecte: GBS (Diaconie: NL23RABO 0113 9316 70)

2e collecte: Predikantsplaats (Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13)


Rekeningnummers i.v.m. collecten:

Diaconie: NL23RABO 0113 9316 70

Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13

kerk