Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Wapenveld/Wezep, onderdeel van de Hersteld Hervormde Kerk. Op deze site vindt u alle relevante informatie over onze gemeente. Vragen en/of opmerkingen over deze site kunt u kwijt via [email protected].


Coronavirus

Vanwege de coronacrisis zijn alle kerkelijke activiteiten en bijeenkomsten op dit moment beperkt mogelijk. De kerkdiensten worden tevens uitgezonden. Iedere zondag kunt u om 9.30 uur en om 14.30 uur live meekijken via HHG Wapenveld/Wezep of meeluisteren via kerkdienstgemist.nl.


Liturgie zondagmorgen 7 maart 9:30 uur

Ps. 89: 1
Schriftlezing: Johannes 1: 19 – 34
Ps. 45: 1
Ps. 27: 3

Preeknotities voor kinderen

  • 1e collecte: Voorjaarszending collecte (Diaconie: NL23RABO 0113 9316 70)
  • 2e collecte: Kerk (Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13)

Liturgie zondagmiddag 7 Maart aanvang: 14:30 uur

Ps.
Schriftlezing:
Ps.
Ps.


 

Preeknotities voor kinderen

  • 1e collecte: Voorjaarszending collecte (Diaconie: NL23RABO 0113 9316 70)
  • 2e collecte: Kerk (Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13)

Collecten

Rekeningnummers i.v.m. collecten:

  • Diaconie: NL23RABO 0113 9316 70
  • Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13

kerk