Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Wapenveld/Wezep, onderdeel van de Hersteld Hervormde Kerk. Op deze site vindt u alle relevante informatie over onze gemeente. Vragen en/of opmerkingen over deze site kunt u kwijt via [email protected].

Coronavirus

Vanwege de coronacrisis zijn alle kerkelijke activiteiten en bijeenkomsten t/m D.v. 1 juli geschrapt. De kerkdiensten worden uitgezonden. Iedere zondag kunt u om 9.30 uur en om 14.30 uur live meekijken en -luisteren via HHG Wapenveld/Wezep of kerkdienstgemist.nl.

Liturgie morgendienst zondag 5 Juli 2020

Voorzang: Ps. 86: 5

Ps. 138: 4

Ps. 74: 4

Schriftlezing: Handelingen 7: 47- 60     Tekst HC Zondag 19a

Thema: De ereplaats van ons hoofd Christus

  1. Het gezag van het Hoofd
  2. De zegen voor zijn leden

Ps. 110: 1 & 5

Ps. 16: 4

Ps. 118: 8

Preeknotities voor kinderen

Collecten:

1e collecte: Zomercollecte Landelijk Jeugdwerk (Diaconie NL23RABO 0113 9316 70)            

2e collecte: Orgelfonds (Kerkvoogdij NL39RABO 0326 5673 13)                        

 


 

Liturgie middagdienst zondag 5 Juli 2020

Voorzang Ps. 123: 2

Ps. 67: 1

Ps. 119: 3

Schriftlezing: Johannes 6: 60-66 

Ps. 121: 1, 2 & 4

Ps. 123: 1

Ps. 139: 1 & 4

Preeknotities voor kinderen

Collecten:

1e collecte: Zomercollecte Landelijk Jeugdwerk (Diaconie NL23RABO 0113 9316 70)            

2e collecte: Orgelfonds (Kerkvoogdij NL39RABO 0326 5673 13)

                


 

Rekeningnummers i.v.m. collecten:

Diaconie: NL23RABO 0113 9316 70

Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13

 

kerk