Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Wapenveld/Wezep, onderdeel van de Hersteld Hervormde Kerk. Op deze site vindt u alle relevante informatie over onze gemeente. Vragen en/of opmerkingen over deze site kunt u kwijt via [email protected].


Coronavirus

Vanwege de coronacrisis zijn alle kerkelijke activiteiten en bijeenkomsten op dit moment beperkt mogelijk. De kerkdiensten worden tevens uitgezonden. Iedere zondag kunt u om 9.30 uur en om 14.30 uur live meekijken via HHG Wapenveld/Wezep of meeluisteren via kerkdienstgemist.nl.


Liturgie zondagmorgen 9 mei 9:30 uur

Ps. Morgenzang: 1
Schriftlezing: Johannes 14: 15-31

Ps. 25: 4

Ps. Gebed des Heeren: 9

Preeknotities voor kinderen

  • 1e collecte: Stichting Ontmoeting (Diaconie: NL23RABO 0113 9316 7)
  • 2e collecte: Kerk (Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13)
  • 3e collecte: Afdracht HHK (Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13)

Liturgie zondagmiddag 9 mei 14:30 uur

Ps. 1: 1
Schriftlezing: Judas 1-19
 
Ps. 35: 8

Ps. 70: 3

Preeknotities voor kinderen

  • 1e collecte: Stichting Ontmoeting (Diaconie: NL23RABO 0113 9316 7)
  • 2e collecte: Kerk (Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13)
  • 3e collecte: Afdracht HHK (Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13)

Collecten

Rekeningnummers i.v.m. collecten:

  • Diaconie: NL23RABO 0113 9316 70
  • Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13