Gedurende het winterseizoen wordt er in verschillende groepen catechese gegeven. De catechisatielessen, die met uitzondering van de belijdeniscatechisatie worden verzorgd door de pastoraal medewerker, vinden op maandagavond plaats volgens onderstaand schema:

  • 12 t/m 15 jaar: 19.00 – 19.45 uur
  • 16 jaar en ouder: 19.50 – 20.35 uur