De HHG Wapenveld-Wezep is een zogenaamde “vrijbeheergemeente”. Dat wil zeggen dat het beheer van de kerkelijke gelden en goederen zoveel mogelijk plaatselijk wordt gevoerd. Daarbij is de kerkvoogdij, die het beheer in handen heeft, geen verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad of het landelijk kerkverband maar aan het college van notabelen. De notabelen controleren onder meer de begroting en de jaarcijfers.

Vragen en opmerkingen kunnen worden gemaild naar [email protected].

 

Leden

A. Blok (voorzitter)
Tel. 038-3761706
[email protected];

H.J. Schipper
Tel. 038-7440160
[email protected]