De HHG Wapenveld-Wezep is een zogenaamde “vrijbeheergemeente”. Dat wil zeggen dat het beheer van de kerkelijke gelden en goederen zoveel mogelijk plaatselijk wordt gevoerd. Daarbij is de kerkvoogdij, die het beheer in handen heeft, geen verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad of het landelijk kerkverband maar aan het college van notabelen. De notabelen controleren onder meer de begroting en de jaarcijfers.

Vragen en opmerkingen kunnen worden gemaild naar [email protected].

 

Leden

A. Blok (voorzitter)
Stationsweg 12
8091 AD Wezep
Tel. 038-3761706
[email protected];

H. Tromp (secretaris)
Heikamp 65
8091 RB Wezep
Tel. 038-2000201
[email protected]

H.J. Schipper
Bovenheigraaf 180
8091 BZ Wezep
Tel. 038-7440160
[email protected]