Kerkgebouw
Bethelkerk
Azaleastraat 4
8091 VW Wezep
Tel. 038-3759390

U kunt altijd contact met de kerk opnemen. Belt u tijdens de kerkdienst echter alleen in dringend noodzakelijke gevallen.

Predikant
Ds. D.C. de Pater
Tel. 0318-575746
[email protected]

Ouderlingen

H.E. de Groot
Tel. 038-3760974
[email protected]

J.H. Visser
Tel. 038-4479849
[email protected]

H.J. Wolfsen
Tel. 038-4470089
[email protected]

Diakenen
G.J.E. Doorneweerd
Tel. 038-3762394
[email protected]

G.J. de Greef (voorzitter diaconie / scriba kerkenraad)
Tel. 038-7501438
[email protected]
[email protected]

H.J. Schipper (penningmeester)
Tel. 038-7440160
[email protected]

H. Tromp (secretaris)
Tel. 038-2000201
[email protected]

Kerkvoogdij
E.J. Bakker
Tel. 038-8442169
e.ba[email protected]

H. Petersen
Tel. 06-13450069
[email protected]

College van notabelen

A. Blok
Tel. 038-3761706
[email protected]

G. Ravenshorst
Tel. 038-3769500
[email protected]

H. Sellies
Tel. 038-4470159
[email protected]

Kosters

A.M. Pap
Tel. 038-3761952
[email protected]

M. van de Schootbrugge
Tel. 038-3764745
[email protected]