De kerkvoogdij is verantwoordelijk voor de financiële aangelegenheden van de gemeente voor zover niet van diaconale aard. De kerkvoogden zijn belast met onder meer de zorg voor de gebouwen, de bekostiging van de predikantsplaats, het bijhouden van de administratie, maar ook het verwerven van inkomsten. Jaarlijks stelt de kerkvoogdij een begroting op, die ter inzage ligt voor elk gemeentelid.

Vragen en opmerkingen kunnen worden gemaild naar [email protected].

IBAN van de kerkvoogdij is NL39 RABO 0326 5673 13.

 

Leden

E.J. Bakker (secretaris)
Imkersweg 26
8091 DJ Wezep
Tel. 038-8442169
[email protected]

W. de Groot
Zuiderzeestraatweg 598-1
8091 CX Wezep
Tel. 038-3763711
[email protected]

H. Petersen
Elbing 7
8052 CE Hattem
06-13450069
[email protected]