Samen met de kerkenraad, waarvan hij de voorzitter is, geeft de predikant leiding aan de gemeente. Het voorgaan in de erediensten vormt daarbij een belangrijk deel van zijn werk. Daarnaast vervult de predikant een voorname rol in het verlenen van pastorale zorg aan gemeenteleden.

De predikantsplaats van de gemeente Wapenveld-Wezep is vacant.

 

Predikant

Vacant